Preguntes freqüents

SolarVenti necessita manteniment?

No, no necessita cap manteniment. La pluja i la neu ho aniran netejant de pols, pol·len i altres impureses que podrien afectar al sistema.

Puc instal·lar el sistema jo mateix?

Si. Qualsevol perdona amb una mínima pràctica en l’ús de les eines més habituals pot instal·lar el sistema. El SV14 és el més gran dels postres models domèstics pesa 19 kg. i pot ser manegat per quasi qualsevol persona. El SV30, el nostre model més pesat, pesa 28 kg. En aquest cas serien necessàries dues persones per instalar-ho en una pared o al sostre.

Manual de montaje para SV2, SV3, SV7 y SV14

Manual de montaje para SV30

Fa molt soroll l´equip de Solarventi?

Quan el ventilador esta funcionant a màxima capacitat la pressió acústica és aproximadament de 40 dB (més/menys 2 dB segons la radiació solar). Aquest nivell és equivalent a un extractor d’aire molt silenciós. No tenim notícia de la queixa de cap usuari pel soroll que produeix l’equip SolarVenti. De totes maneres, el caudal d’aire i per tant la velocitat i el soroll del ventilador poden ser ajustats a través del regulador. Quan es baixa la velocitat del ventilador la temperatura de l’aire injectat puja perquè es concentra la temperatura en menor quantitat d’aire.

Quina és la vida útil del sistema Solarventi?

Basant-nos en l’experiència dels usuaris danesos, a on es varen instal·lar les primeres versions de SolarVenti i en les quals la cel·lula solar estava instal·lada a proa del panell, la vida útil d’un SolarVenti esta entre 10 i 20 anys. Les noves cel·lules solars que ara van instal·lades dintre del panell solar son considerablement més resistents.

El ventilador que subministrem és un dels millors i més estables del mercat (marca Sunon amb doble col·lumna) i els seus estàndards de qualitat donen 30.000 hores d’ús, que corresponen aproximadament a 25 anys de duració.

És difícil muntar un sistema SolarVenti? Quan temps pot portar?

És bastant simple instal·lar un SolarVenti per a qualsevol persona que tingui uns mínims coneixements en l’ús de les eines més habituals.

Per posar un exemple, el model SV3 pot portar 1 hora per al seu muntatge en una pared. El SV7 pot portar aproximadament 2 hores i el SV14 pot arribar a 3 hores. La instal·lació en el sostre pot portar fins el doble de temps depenent de les condicions de treball.

 

Manual de montaje para SV2, SV3, SV7 y SV14

Manual de montaje para SV30

Com funciona Solarventi des de un punt de vista tècnic?

El sistema funciona sol i sense necessitat de connectar-ho a cap endoll. Esta alimentat per l’electricitat que genera la seva cel·lula solar. Quan brilla el sol encalenteix l’aire i l’absorbidor d’aire integrat i la cèl·lula solar produeixen electricitat per introduir l’aire calent dintre de casa seva.

L’aire fresc de l’exterior és absorbit i introduït a través del tub que connecta la placa fins a l’interior de casa seva. La velocitat d’extracció és tan suau que només partícules de pols o de pol·len extremadament petites podrien ser arrossegades pel corrent d’aire.

Que passa quan el sistema injecta aire calent a dintre de casa seva?

El sistema injecta un lleu excés de pressió d’aire dintre de la casa. Aquesta pressió constantment empreny l’aire vell cap a fora. L’aire es filtrarà a través de les petites fissures que pot haver-hi a la casa, com per exemple les finestres, portes, etc… Si el ventilador esta instal·lat a l’altre extrem d’aquestes petites fissures el repartiment d’aire calent serà òptim.

Si vostè desitja comprovar l’efecte de SolarVenti o acabar d’ajustar la seva configuració provi de tancar totes les finestres excepte la que estigui més lluny del ventilador de SolarVenti. Aixa podrà sentir i mesurar la quantitat d’aire calent que arriba a l’altre extrem de casa seva. Si va obrint les diferents finestres de casa seva podrà anar comprovant com es distribueix l’aire calent.

Pot introduir-se pols a casa seva o al sistema?

No, l’aire passa a través d’un filtre. El filtre no pot obstruir-se mentrestant l’aire passa a traves de l’absorbidor i el panell. Es pot instal·lar un filtre especial si vostè desitja una filtració d’aire major.

Com funciona el sistema com deshumidificador? Altres sistemes tenen compressors… aquest per què no?

És veritat que el sistema SolarVenti no deshumidifica per si sol. El fet és que envia aire sec i calent a l’interior de l’edifici. Agafa aire fresc i net de l’exterior, l’encalenteix i l’injecta cap a l’interior.

Les millors condicions meteorològiques per a la deshumidificació és amb una temperatura baixa, a l’hivern, inclús amb una mica de neu al terra. L’aire en aquestes condicions esta especialment sec i si té un entorn amb neu l’extra de llum ambiental donarà encara més potència al sistema.

Què passa si deixo el sistema apagat durant molts dies?

SolarVenti deshumidifica les cases durant llargs períodes de temps. En períodes de temps llargs, com per exemple amb núvols o pluja simplement no passa res. Quan el sol torni a brillar la humitat que s’hagi pogut acumular serà extreta relativament ràpidament i també s’eliminara qualsevol impuresa que s’hagi pogut acumular en el sistema.

Puc apagar el sistema a l´estiu?

Tots els models poden ser apagats. Tenen integrat un botó d’encès i apagat. Un regulador suplementari en els sistemes més grans li permet ajustar la quantitat d’aire i la temperatura per si hi ha algú a proa del ventilador. Tots porten integrat un botó per poder apagar el sistema complementari.

A més, excepte en els models més petits SV2 I SV3 , es serveixen amb un regulador electrònic amb els que es pot regular el caudal d’aire. A menys quantitat d’aire que s’introdueix a través del ventilador més gran és la temperatura d’aquest.

Es filtra aire pel conducte quan està apagat?

Si la instal·lació és correcte, quan el sistema SolarVenti no funciona per la nit o esta apagat no hi ha filtracions d’aire cap a l’interior de la casa.

Quina és la posició òptima per a instal·lar el sistema?

El sistema hauria d’estar encarat tan cap al sud com sigui possible i tenir la menor quantitat d’ombra d’arbres i edificis possible.

És millor instal·lar-ho en una paret o en un sostre?

La teoria ens diu que és millor instal·lar-ho en una pared per aprofitar millor el moviment del sol. Si vostè munta el panel al sostre l’haurà d’inclinar uns 60 graus en lloc de tenir-ho totalment vertical per aprofitar millor el sol de l’hivern. A més aquesta inclinació ajuda a què no s’acumuli brutícia ni neu a la superfície del panell. Aquesta inclinació també permet que el col·lector d’aire alliberi l’aire calent acumulat quan s’apaga el sistema (per exemple, a l’estiu)..

Té el panell una única forma d’instal·lació correcta?

El col·lector d’aire solar pot ser instal·lat verticalment, com una porta, o horitzontalment. La posició esta només determinada pel resultat estètic que desitgi i les limitacions físiques del lloc a on es faci la instal·lació.

Puc canviar d’opinió sobre instalar-ho en una pared o al sostre una vegada que ja l’he comprat?

Si, sempre podem enviar-li el set del sostre per separat després de què hagi fet la comanda d’un SolarVenti. Tots els models es serveixen de sèrie amb els suports per pared.

Casa meva és més gran de 90 metres quadrats i a més hi ha molt recorregut d’un extrem a l’altre. Quina és la millor solució?

Una possibilitat podria ser instal·lar un dels panells més grans (el SV30 mesura 3 metres quadrats). Si s’assegura que hi hagi una sortida d’aire a l’altre extrem de la casa l’aire es repartirà automàticament per tota la casa.

Una altra solució seria instal·lar 2 SolarVenti més petits, un a cada extrem de la casa.

Com es subministra el sistema SolarVenti?

El sistema s’envia amb la idea que ho pugui instal·lar vostè mateix, en un paquet a prova de cops. Tots els accessoris com per exemple tubs flexibles, ventiladors, vàlvules, suports, cargols, etc… estan empaquetats dintre de la capça mateixa.

Quina mida tenen els paquets de transport de SolarVenti?

Les dimensions del paquet per a un SV3 son: 96x67x19 cm.

Per a un SV7: 120x80x19 cm.

Per a un SV14: 224x77x15 cm.

Per a un SV30: 302x105x12,5 cm.

Les dimensions del paquet per a transportar el set d’instal·lació al sostre son: 71x41x21 cm.

Les dimensions de la capça de la cel·lula solar per al SV30 son: 97x36x15 cm.

Com llevar la humitat de la teva casa? SolarVenti® és una solució barata i sense problemes, un generador d’aire calent d’energia solar que també és un poderós renovador d’aire

Perquè SolarVenti és el millor sistema deshumidificador?

N

Perquè després de la instal·lació funciona automàticament i sense cap cost.

N

Perquè no només acaba amb la humitat sinó que també renova constantment l’aire de l’interior sense obrir les finestres. Això no ho fa cap altre sistema.

N

Perquè desapareixen les males olors, tant les de tancat com les d’humitat i floridura.

N

Perquè funciona sense connexió elèctrica i per tant es pot deixar funcionant sense cap risc a cases i apartaments deshabitats.

N

Perquè pot pujar la temperatura de l’aire interior de la vivenda respecte a l’exterior des d’uns 15 fins a uns 40 graus addicionals, segons el model.

N

Perquè no fa falta calefacció addicional per a mantenir la casa seca.